ltenderu

 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė", 190422625
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
       
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius   Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2017 m.  2018 m. 1 ketvirtis 2018 m. 2 ketvirtis 2018 m. 3 ketvirtis
1 Auklėtojas 8  667 674 674 674
2 Auklėtojo padėjėjas 6  420 443 443 443
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  795 901 901 1102
4 Direktorius 1  1027 1043 1043 1147
5 Kiemsargis 0,5  402 400 400 400
6 Logopedas 1  700 717 717 784
7 Meninio ugdymo mokytojas 1  716 713 713 734
8 Neformaliojo ugdymo pedagogas 0,5   718 718 832
9 Pagalbinis darbininkas 1  392 400 400 400
10 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,5  400 400 400 400
11 Patalynės prižiūrėtojas 0,25  381 400 400 400
12 Priešmokyklinio ugdymo pedagogės 1,6  743 708 708 808
13 Sandėlininkas 1  414 450 451 451
14 Raštinės administratorė 1  440 530 530 719
15 Specialistas 0,75  412 530 530 735
16 Ūkio reikalų tvarkytoja 1  488 530 530 795
17 Valytojas 0,5  400 399 400 400
18 Virėjas 2  402 449 449 449