ltenderu

,,EŽIUKŲ'' GRUPĖJE DIRBA

AUKLĖTOJOS:  

Elena Kruvelienė

Rita Mockienė

AUKLĖTOJO PADĖJĖJA

Olga Zacharova

LOGOPEDĖ

Eglė Novogrodskienė

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA

 Žibutė Kazlauskienė