ltenderu

 ,,SAULUTĖS'' GRUPĖJE DIRBA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖS

Sonata Jakutytė

Auksė Gibaitė

AUKLĖTOJO PADĖJĖJA

Regina Vitkienė

LOGOPEDĖ

Eglė Novogrodskienė

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA

Žibutė Kazlauskienė