ltenderu

,,ŽIOGELIŲ'' GRUPĖJE DIRBA                                                                                            

AUKLĖTOJOS:

Neringa Minkevičienė

Auksė Gibaitė

AUKLĖTOJO PADĖJĖJA

Vilma Chomičenkienė

LOGOPEDĖ

Eglė Novogrodskienė

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA

Žibutė Kazlauskienė