ltenderu

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO- DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“

DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil.Nr

Vardas, pavardė

Pareigybė,kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas (įstaiga, specialybė pagal diplomą), mokslinis laipsnis

   1

LIUDMILA DANIELEVIČIENĖ

Direktorė, II vadovo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

2

ASTRA

PALDAVIČIENĖ 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadovo kvalifikacinė kategorija  Aukštasis. KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

3

ŽYDRŪNĖ

RUSIENĖ

 Auklėtoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija  Aukštasis. KU, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

4

GENOVAITĖ

DOVIDAUSKIENĖ

 Auklėtoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija  Aukštasis. ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

5

RIMUTĖ BODROVIENĖ

Auklėtoja, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. ŠPI , ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

6

RITA

MOCKIENĖ

Auklėtoja, mokytojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. ŠPI-1983 m., ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

7

SONATA

JAKUTYTĖ

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, priešmokyklnio ugdymo pedagogo metodininko  kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. KU, vaikų auklėtojo- pradžios mokyklos mokytojo bei psichologijos mokytojo profesinė kvalifikacija. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

8

ŽIBUTĖ KAZLAUSKIENĖ

Meninio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis universitetinis. KU, pagrindinių universitetinių vaikystės pedagogikos studijų programa, mokytojo profesinė kvalifikacija

   9

ELENA KRUVELIENĖ

Auklėtoja, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. KU, vaikystės pedagogikos studijų programa, auklėtojo profesinė kvalifikacija

10

NERINGA MINKEVIČIENĖ

Auklėtoja, vyresniojo aukletojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis koleginis. Klaipėdos kolegija, mokytojo profesinė kvalifikacija

11

AUDRA NOREIKIENĖ

Auklėtoja, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

12

EGLĖ NOVOGRODSKIENĖ

Logopedė, metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. ŠPI, pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokyklinių įstaigų oligofreno pedagogės kvalifikacija. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

13

AUDRONĖ RUPEIKIENĖ

Auklėtoja, vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

14

AUKSĖ

GIBAITĖ

Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

 mokytojo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. KU, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

KITI DARBUOTOJAI

16

JURGITA BASTAKIENĖ

Ūkio reikalų tvarkytoja

17

IRENA  GAIGALIENĖ

Sandėlininkė, patalynės prižiūrėtoja

18

VILMA CHOMIČENKIENĖ

Auklėtojo padėjėja

19

DALIA KALVAITIENĖ

Auklėtojo padėjėja

20

DIANA KAROŠIENĖ

Virėja

21

LIJANA ŠARKAUSKIENĖ

Auklėtojo padėjėja

22

STASĖ MARIJONA LATVĖNIENĖ

Valytoja

23

DAIVA MIKELEVIČ

Virėja

24

 INGA POVILONIENĖ

Auklėtojo padėjėja

25

OLGA ZACHAROVA

Auklėtojo padėjėja

26

 SONATA NAVICKIENĖ

Specialistė

27

VALENTINAS STEPUŠAITIS

Kiemsargis

28

DIANA ŠETKIENĖ

Raštinės administratorė, specialistė

29

REGINA VITKIENĖ

Auklėtojo padėjėja

30

GALINA ZACHAROVA

Pagalbinė darbininkė

31

STEPONAS ŽUKAUSKAS

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas