ltenderu

 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė", 190422625
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius   Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2018 m.  2019 m. 1 ketvirtis  2019 m. 2 ketvirtis  2019 m. 3 ketvirtis  2019 m. 4 ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 8  718 956      
2 Auklėtojo padėjėjas 6,78  496 576      
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  1090 1439      
4 Direktorius 1  1027 1647      
5 Kiemsargis 1  461 555      
6 Logopedas 1  356 1087      
7 Meninio ugdymo mokytojas 1  791 1033      
8 Neformaliojo ugdymo mokytojas 0,5  766 544      
9 Pagalbinis darbininkas 1  416 555      
10 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,5  462 555      
11 Patalynės prižiūrėtojas 0,25  412 555      
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,6  830 1068      
13 Sandėlininkas 1  541 623      
14 Raštinės administratorius 1  721 957      
15 Specialistas 0,75  569 958      
16 Ūkio reikalų tvarkytojas 1  798 1038      
17 Valytojas 0,5  431 555      
18 Virėjas 2  507 610