ltenderu

 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė", 190422625
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius   Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2020 m.  2021 m. 1 ketvirtis  2021 m. 2 ketvirtis  2021 m. 3 ketvirtis  2021 m. 4 ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 7,6  1274  1552      
2 Auklėtojo padėjėjas 6  861  990      
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  1889  2251      
4 Direktorius 1  2137  2415      
5 Kiemsargis 1  637  642      
6 Logopedas 1  1218  1225      
7 Meninio ugdymo mokytojas 1  1290  1510      
8 Neformaliojo ugdymo mokytojas 0,5  1327  1335      
9 Pagalbinis darbininkas 1   708  642      
10 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,5  640  642      
11 Patalynės prižiūrėtojas 0,25  637  642      
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,6  1372  1442      
13 Sandėlininkas 1  843  928      
14 Raštinės administratorius 1  1160  1136      
15 Specialistas 0,75  1221  1197      
16 Ūkio reikalų tvarkytojas 1  984  1019      
17 Valytojas 0,5  648  642      
18 Virėjas 2  903  901