ltenderu

 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė", 190422625
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius   Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2019 m.  2020 m. 1 ketvirtis  2020 m. 2 ketvirtis  2020 m. 3 ketvirtis  2020 m. 4 ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 8  978 1136  1023  1174  
2 Auklėtojo padėjėjas 6  645 839  791  845  
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  1636 1808  1742  1827  
4 Direktorius 1  1975 2148  2137  2281  
5 Kiemsargis 1  576 610  607  594  
6 Logopedas 1  1141 456  456  448  
7 Meninio ugdymo mokytojas 1  1070 1073  1072  1243  
8 Neformaliojo ugdymo mokytojas 0,5  1096 1353  1352  1375  
9 Pagalbinis darbininkas 1   611  607  607  
10 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,5  571 610  618  586  
11 Patalynės prižiūrėtojas 0,25  555 610  607  589  
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,6  1125 1245  1214  1272  
13 Sandėlininkas 1  673 814  792  786  
14 Raštinės administratorius 1  1075 1097  1092  1061  
15 Specialistas 0,75  1044 1143  1149  1177  
16 Ūkio reikalų tvarkytojas 1  580 1022  933  908  
17 Valytojas 0,5  880 614  607  595  
18 Virėjas 2  735 797  808  952