ltenderu

 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė", 190422625
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius   Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2019 m.  2020 m. 1 ketvirtis  2020 m. 2 ketvirtis  2020 m. 3 ketvirtis  2020 m. 4 ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 8  978 1136  1023    
2 Auklėtojo padėjėjas 6  645 839  791    
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  1636 1808  1742    
4 Direktorius 1  1975 2148  2137    
5 Kiemsargis 1  576 610  607    
6 Logopedas 1  1141 456  456    
7 Meninio ugdymo mokytojas 1  1070 1073  1072    
8 Neformaliojo ugdymo mokytojas 0,5  1096 1353  1352    
9 Pagalbinis darbininkas 1   611  607    
10 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,5  571 610  618    
11 Patalynės prižiūrėtojas 0,25  555 610  607    
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,6  1125 1245  1214    
13 Sandėlininkas 1  673 814  792    
14 Raštinės administratorius 1  1075 1097  1092    
15 Specialistas 0,75  1044 1143  1149    
16 Ūkio reikalų tvarkytojas 1  580 1022  933    
17 Valytojas 0,5  880 614  607    
18 Virėjas 2  735 797  808