ltenderu

 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė", 190422625
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius   Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2020 m.  2020 m. 1 ketvirtis  2020 m. 2 ketvirtis  2020 m. 3 ketvirtis  2020 m. 4 ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 8  1255 1136  1023  1174  1810
2 Auklėtojo padėjėjas 6  861 839  791  845  965
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  1889 1808  1742  1827  2165
4 Direktorius 1  2174 2148  2137  2281  2226
5 Kiemsargis 1  637 610  607  594  728
6 Logopedas 1  1170 456  456  448  1230
7 Meninio ugdymo mokytojas 1  1290 1073  1072  1243  1802
8 Neformaliojo ugdymo mokytojas 0,5  1348 1353  1352  1375  1327
9 Pagalbinis darbininkas 1  658 611  607  607  708
10 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,5  640 610  618  586  728
11 Patalynės prižiūrėtojas 0,25  637 610  607  589  725
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,6  1372 1245  1214  1272  1747
13 Sandėlininkas 1  843 814  792  786  961
14 Raštinės administratorius 1  1160 1097  1092  1061  1364
15 Specialistas 0,75  1221 1143  1149  1177  1404
16 Ūkio reikalų tvarkytojas 1  1057 1022  933  908  1119
17 Valytojas 0,5  648 614  607  595  769
18 Virėjas 2  903 797  808  952  1045