ltenderu

 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė", 190422625
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius   Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2019 m.  2020 m. 1 ketvirtis  2020 m. 2 ketvirtis  2020 m. 3 ketvirtis  2020 m. 4 ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 8  978 1136      
2 Auklėtojo padėjėjas 6  645 839      
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  1636 1808    
4 Direktorius 1  1975 2148      
5 Kiemsargis 1  576 610      
6 Logopedas 1  1141 456      
7 Meninio ugdymo mokytojas 1  1070 1073      
8 Neformaliojo ugdymo mokytojas 0,5  1096 1353      
9 Pagalbinis darbininkas 1   611      
10 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,5  571 610      
11 Patalynės prižiūrėtojas 0,25  555 610      
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,6  1125 1245      
13 Sandėlininkas 1  673 814      
14 Raštinės administratorius 1  1075 1097      
15 Specialistas 0,75  1044 1143      
16 Ūkio reikalų tvarkytojas 1  580 1022      
17 Valytojas 0,5  880 614      
18 Virėjas 2  735 797