ltenderu

 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė", 190422625
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius   Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2020 m.  2021 m. 1 ketvirtis  2021 m. 2 ketvirtis  2021 m. 3 ketvirtis  2021 m. 4 ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 7,6  1274  1552  1591    
2 Auklėtojo padėjėjas 6  861  990  864    
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  1889  2251  2400    
4 Direktorius 1  2137  2415  2415    
5 Kiemsargis 1  637  642  642    
6 Logopedas 1  1218  1225  1225    
7 Meninio ugdymo mokytojas 1  1290  1510  1510    
8 Neformaliojo ugdymo mokytojas 0,5  1327  1335  1335    
9 Pagalbinis darbininkas 1   708  642  798    
10 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,5  640  642  642    
11 Patalynės prižiūrėtojas 0,25  637  642  642    
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,6  1372  1442  1500    
13 Sandėlininkas 1  843  928  961    
14 Raštinės administratorius 1  1160  1136  1136    
15 Specialistas 0,75  1221  1197  1215    
16 Ūkio reikalų tvarkytojas 1  984  1019  1042    
17 Valytojas 0,5  648  642  642    
18 Virėjas 2  903  901  907