ltenderu

 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Kregždutė", 190422625
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius   Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2018 m.  2019 m. 1 ketvirtis  2019 m. 2 ketvirtis  2019 m. 3 ketvirtis  2019 m. 4 ketvirtis
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 8  718 956  956  956  956
2 Auklėtojo padėjėjas 6  496 576  576  576  576
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1  1037 1439  1439  1439  1439
4 Direktorius 1  1090 1647  1647  1681  1751
5 Kiemsargis 1  461 555  555  555  555
6 Logopedas 1  356 1087  1087  1185  1185
7 Meninio ugdymo mokytojas 1  791 1033  1033  1033  1033
8 Neformaliojo ugdymo mokytojas 0,5  766 544  544  544  544
9 Pagalbinis darbininkas 1  416 555  555  555  555
10 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,5  462 555  555  555  555
11 Patalynės prižiūrėtojas 0,25  412 555  555  555  555
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,6  830 1068  1068  1070  1070
13 Sandėlininkas 1  541 623  623  623  623
14 Raštinės administratorius 1  721 957  957  957  957
15 Specialistas 0,75  569 958  958  958  940
16 Ūkio reikalų tvarkytojas 1  798 1038  1038  1038  1038
17 Valytojas 0,5  431 555  555  555  555
18 Virėjas 2  507 610  610  610  610