ltenderu

       -KLAIPĖDOS  MIESTO   SAVIVALDYBĖS  SPRENDIMAS  ,,DĖL  SUTIKIMO  REORGANIZUOTI  BIUDŽETINĘ  ĮSTAIGĄ  KLAIPĖDOS  LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,KREGŽDUTĖ''''

        -BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOSLOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“, SĄLYGŲ APRAŠAS

-Ikimokyklinio ugdymo programa-

-Sprendimas dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo.

-Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. Gegužės 26 d. Sprendimo nr. T2-143 „dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo" pakeitimo.

-Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas.

-Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, regos ugdymo centro socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams ir įstaigų darbuotojams.