Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė‘‘ 2020 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė‘‘ 2019 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita