Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė'' direktorės Liudmilos Danielevičienės 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė'' 2019 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė'' direktorės Liudmilos Danielevičienės 2019 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė'' direktorės Liudmilos Danielevičienės 2018 metų veiklos ataskaita.