ltenderu

,,EŽIUKŲ'' GRUPĖJE DIRBA:  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

Elena Kruvelienė

Rita Mockienė

AUKLĖTOJO PADĖJĖJA

Olga Zacharova

LOGOPEDĖ

Eglė Novogrodskienė

Meninio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja

 Žibutė Kazlauskienė