ltenderu

Lopšelyje-darželyje „Kregždutė" veikia 6 bendrosios paskirties grupės:

2 lopšelio grupės, 3 darželio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.