ltenderu

 ,,SAULUTĖS'' GRUPĖJE DIRBA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

Sonata Jakutytė

Auksė Gibaitė

AUKLĖTOJO PADĖJĖJA

Regina Vitkienė

LOGOPEDĖ

Eglė Novogrodskienė

Meninio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja:

Žibutė Kazlauskienė