ltenderu

,,ŽIOGELIŲ'' GRUPĖJE DIRBA                                                                                            

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS:

Neringa Minkevičienė

Donata Babrauskaitė

AUKLĖTOJO PADĖJĖJA

Vilma Chomičenkienė

LOGOPEDĖ

Eglė Novogrodskienė

Meninio ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytoja:

Žibutė Kazlauskienė