ltenderu

                                                                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Klaipėdo lopšelio-darželio „Kregždutė“

                                                                                                                                                                            direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-29

                                                                        

         KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ"

       2019-2020 M. M. UŽSIĖMIMAI SALĖJE

MENINIO UGDYMO UŽSIĖMIMAI SALĖJE

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

„EŽIUKŲ“ GR.

 9.30-10.00

9.00-10.00 

„KIŠKIŲ“ GR.

9.30 - 10.00 

 
9.30 - 10.00      

„BORUŽĖLIŲ“ GR.

9.00-9.20

9.00-9.20

„NYKŠTUKŲ“ GR.

9.00-9.20

 

9.00-9.20

„ŽIOGELIŲ“ GR.

9.30 - 10.00 

10.10 - 10.40 

„SAULUTĖS“ GR.

11.40-11.10

10.40-11.10

  

Individualus darbas

(pasiruošimas miesto renginiams, konkursams ir kt.)

11.20-12.48

11.20-12.48

11.20-12.48

11.50-12.48

12.00-12.48

Nekontaktinis laikas

12.48-3.12

12.48-13.12

12.48-13.12

12.48-13.12

12.48-13.12

Meninio ugdymo mokytojo darbo laikas I-V nuo 8.10 iki 13.12

KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI SALĖJE

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

„EŽIUKŲ“ GR.

10.05-10.35

    10.05 -10.35

 

„KIŠKIŲ“ GR.

10.40. - 11.10 

     

 10.45 - 11.15

„BORUŽĖLIŲ“ GR.

9.00-9.20

„NYKŠTUKŲ“ GR.

9.00-9.20

„ŽIOGELIŲ“ GR.

 
 10.05-10.35

 10.05 - 10.35

„SAULUTĖS“ GR.

 10.40-11.10

11.20-11.50

MANKŠTA:

8.15 – „Ežiukai“, „Kiškučiai“; 8.30 – „Saulutės“, „Žiogeliai''

       NEFORMALAUS VAIKŲ UGDYMO UŽSIĖMIMAI SALĖJE