ltenderu

                                                                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Klaipėdo lopšelio-darželio „Kregždutė“

                                                                                                                                                                            direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-38

                                                                        

         KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ"

       2019-2020 M. M. UŽSIĖMIMAI SALĖJE

MENINIO UGDYMO UŽSIĖMIMAI SALĖJE

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

„EŽIUKŲ“ GR.

      9.00-9.30

9.00-9.30 

      

„KIŠKIŲ“ GR.

10.30-11.00 
    10.10-10.40

„BORUŽĖLIŲ“ GR.

 9.30-9.50

9.30-9.50

„NYKŠTUKŲ“ GR.

9.00-9.20

 

  9.00-9.20

„ŽIOGELIŲ“ GR.

9.45-10.15 

9.45-10.15

„SAULUTĖS“ GR.

10.30-11.00

10.20-10.50

  

Individualus darbas

(pasiruošimas miesto renginiams, konkursams ir kt.)

11.50-12.48

11.50-12.48

11.25-12.48

11.50-12.48

12.10-12.48

Nekontaktinis laikas

12.48-3.12

12.48-13.12

12.48-13.12

12.48-13.12

12.48-13.12

Meninio ugdymo mokytojo darbo laikas I-V nuo 8.10 iki 12.48

KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI SALĖJE

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

„EŽIUKŲ“ GR.

11.10-11.40

   

 9.30-10.00

„KIŠKIŲ“ GR.

11.10-11.40 

11.00-11.30

     

„BORUŽĖLIŲ“ GR.

9.00-9.20

„NYKŠTUKŲ“ GR.

 9.00-9.20

„ŽIOGELIŲ“ GR.

 

 10.20-10.50

10.50-11.20 

„SAULUTĖS“ GR.

11.10-11.40

11.30-12.00

MANKŠTA:

8.15 – „Ežiukai“, „Kiškučiai“; 8.30 – „Saulutės“, „Žiogeliai''

       NEFORMALAUS VAIKŲ UGDYMO UŽSIĖMIMAI SALĖJE

  ANTRADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
,,EŽIUKŲ''

9.00-9.20

9.30-9.50

9.00-9.20

9.30-9.50

16.00-16.15

16.20-16.40

,,KIŠKUČIŲ''

10.00-10.30

16.40-17.10

10.00-10.30

16.40-17.10

15.00-15.30
,,SAULUTĖS'' 15.00-15.30 15.00-15.30 16.50-17.20
,,ŽIOGELIŲ'' 16.00-16.30 16.00-16.30       -

INDIVIDUALUS

DARBAS

15.30-16.00

17.20-18.00

15.30-16.00

17.20-18.00

15.30-16.00

17.30-18.00