ltenderu
 Silantavimas info
 
Mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 2018-2019 m. duomenų analizė (skaityti).
Lopšelio – darželio „ Kregždutė “ vaikų ligų, dėl kurių nelankė ikimokyklinės ugdymo įstaigos, 2017/2018 m. m. duomenų analizė (skaityti).
Mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 2017-2018 m. duomenų analizė (skaityti).
Lopšelio-darželio ,,Kregždutė'' vaikų ligų analizė, dėl kurių nelankė mokyklos 2016-2017 m.m.duomenų analizė (skaityti).
Mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų 2016-2017 m.m. duomenų analizė (skaityti)
 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (skaityti)
Perspektyviniai dienos valgiaraščiai su kiekiais lopšelio ir darželio grupėms

 
 
 Teikiamos paslaugos:
  - vaikų mitybos organizavimas;
  - pirmos pagalbos suteikimas;
  - vaikų dienos režimo priežiūra;
  - tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas įstaigoje;
  - padeda kurti sveiką, saugią aplinką;
  - organizuoja sveikatingumo renginius;

  - sanitarinio švietimo darbas.

 nusalimo pavojai 1            nusalimo pavojai 2