ltenderu

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO- DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“

DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil.Nr

Vardas, pavardė

Pareigybė,kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas (įstaiga, specialybė pagal diplomą), mokslinis laipsnis

   1

LIUDMILA DANIELEVIČIENĖ

 Direktorė, II vadovo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

2

ASTRA

PALDAVIČIENĖ 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadovo  kvalifikacinė kategorija  Aukštasis. KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

3

ŽYDRŪNĖ

RUSIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 Aukštasis. KU, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

4

RIMUTĖ BODROVIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis. ŠPI , ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

5

RITA

MOCKIENĖ

  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis. ŠPI-1983 m., ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

6

SONATA

JAKUTYTĖ

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis. KU, vaikų auklėtojo- pradžios mokyklos mokytojo bei psichologijos mokytojo profesinė kvalifikacija. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

7

ŽIBUTĖ KAZLAUSKIENĖ

 Meninio ugdymo mokytoja

 

Aukštasis universitetinis. KU, pagrindinių universitetinių vaikystės pedagogikos studijų programa, mokytojo profesinė kvalifikacija

   8

ELENA KRUVELIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis. KU, vaikystės pedagogikos studijų programa, auklėtojo profesinė kvalifikacija

9

NERINGA MINKEVIČIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis. Klaipėdos kolegija, mokytojo profesinė kvalifikacija

10

AUDRA NOREIKIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis. KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

11

ENRIKA JUZUITIENĖ

 Logopedė

Aukštasis. ŠPI, pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokyklinių įstaigų oligofreno pedagogės kvalifikacija. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

12

AUKSĖ

GIBAITĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

Aukštasis. KU, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

13

DONATA

BABRAUSKAITĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Valstybinės kolegijos 3 kurso studentė

14

 

EGLĖ

BUGYTĖ

 

Neformalioji ugdymo mokytoja

Aukštasis. Lietuvos muzikos akademija. Liaudies muzikos specialybės kursas. Suteiktas instrumento (smuikas)  pedagogo, folklorinio ansamblio vadovo kvalifikacija

KITI DARBUOTOJAI

15

Ūkio reikalų tvarkytoja

16

IRENA  GAIGALIENĖ

Sandėlininkė, patalynės prižiūrėtoja

17

VILMA CHOMIČENKIENĖ

Auklėtojo padėjėja

18

DALIA KALVAITIENĖ

Auklėtojo padėjėja

19

DIANA KAROŠIENĖ

Virėja

20

LIJANA ŠARKAUSKIENĖ

Auklėtojo padėjėja

21

Valytoja

22

Virėja

23

 INGA POVILONIENĖ

Auklėtojo padėjėja

24

OLGA ZACHAROVA

Auklėtojo padėjėja

25

Specialistė

26

VALENTINAS STEPUŠAITIS

Kiemsargis

27

DIANA ŠETKIENĖ

Raštinės administratorė, specialistė

28

REGINA VITKIENĖ

Auklėtojo padėjėja

29

STEPONAS ŽUKAUSKAS

   Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas

 30

 

Pagalbinė darbininkė