ltenderu

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO- DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“

DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil.Nr

Vardas, pavardė

Pareigybė,kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas (įstaiga, specialybė pagal diplomą), mokslinis laipsnis

   1

LIUDMILA DANIELEVIČIENĖ

 Direktorė, II vadovo kvalifikacinė kategorija

Aukštasis. ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

2

ASTRA

PALDAVIČIENĖ 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, III vadovo  kvalifikacinė kategorija  Aukštasis. KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

3

ŽYDRŪNĖ

RUSIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 Aukštasis. KU, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

4

GENOVAITĖ

DOVIDAUSKIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis. ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

5

RIMUTĖ BODROVIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis. ŠPI , ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

6

RITA

MOCKIENĖ

  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis. ŠPI-1983 m., ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

7

SONATA

JAKUTYTĖ

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis. KU, vaikų auklėtojo- pradžios mokyklos mokytojo bei psichologijos mokytojo profesinė kvalifikacija. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

8

ŽIBUTĖ KAZLAUSKIENĖ

 Meninio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis. KU, pagrindinių universitetinių vaikystės pedagogikos studijų programa, mokytojo profesinė kvalifikacija

   9

ELENA KRUVELIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis. KU, vaikystės pedagogikos studijų programa, auklėtojo profesinė kvalifikacija

10

NERINGA MINKEVIČIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis koleginis. Klaipėdos kolegija, mokytojo profesinė kvalifikacija

11

AUDRA NOREIKIENĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis. KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

12

EGLĖ NOVOGRODSKIENĖ

 Logopedė

Aukštasis. ŠPI, pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokyklinių įstaigų oligofreno pedagogės kvalifikacija. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

13

AUDRONĖ RUPEIKIENĖ

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  

Aukštasis. ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija

14

AUKSĖ

GIBAITĖ

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Aukštasis. KU, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija

KITI DARBUOTOJAI

16

JURGITA BASTAKIENĖ

Ūkio reikalų tvarkytoja

17

IRENA  GAIGALIENĖ

Sandėlininkė, patalynės prižiūrėtoja

18

VILMA CHOMIČENKIENĖ

Auklėtojo padėjėja

19

DALIA KALVAITIENĖ

Auklėtojo padėjėja

20

DIANA KAROŠIENĖ

Virėja

21

LIJANA ŠARKAUSKIENĖ

Auklėtojo padėjėja

22  ASTA VALENTUKONIENĖ

Aukletojo padėjėja

23

STASĖ MARIJONA LATVĖNIENĖ

Valytoja

24

DAIVA MIKELEVIČ

Virėja

25

 INGA POVILONIENĖ

Auklėtojo padėjėja

26

OLGA ZACHAROVA

Auklėtojo padėjėja

27

 SONATA NAVICKIENĖ

Specialistė

28

VALENTINAS STEPUŠAITIS

Kiemsargis

29

DIANA ŠETKIENĖ

Raštinės administratorė, specialistė

30

REGINA VITKIENĖ

Auklėtojo padėjėja

31

GALINA ZACHAROVA

Pagalbinė darbininkė

32

STEPONAS ŽUKAUSKAS

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas