ltenderu
Struktura
 
 
 
Aukščiausia įstaigos savivaldos institucija – lopšelio-darželio „Kregždutė" taryba.
PirmininkėSonata Jakutytė, lopšelio-darželio „Kregždutė" priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Regina Vitkienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" auklėtojo padėjėja;
Auksė Gibaitė, lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Edita Rukienė, tėvų atstovė.
Mokytojų taryba
Pirmininkė - Liudmila Danielevičienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" direktorė.
Nariai - visi įstaigos pedagogai.
Metodinė taryba
Pirmininkė - Astra Paldavičienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Rimutė Bodrovienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Elena Kruvelienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Eglė Novogrodskienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" logopedė;
Sonata Jakutytė, lopšelio-darželio „Kregždutė" priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Žibutė Kazlauskienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" meninio ugdymo mokytoja.
Grupių tėvų komitetai
Tėvų taryba
Pirmininkė- Edita Rukienė
Sekretorė - Žydrūnė Lydeikaitė
Nariai:
Toma Gumuliauskienė, Raimonda Raugevičienė, Ingrida Banienė, Rimantas  Valančius
Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija
Pirmininkė Astra Paldavičienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pirmininko pavaduotoja - Eglė Novogrodskienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" logopedė.
Nariai:
Rimutė Bodrovienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Audra Noreikienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Radvilė Amalevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
 
Įstaigoje veikia Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija
PirmininkėLiudmila Danielevičienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" direktorė.
Nariai:
Sonata Jakutytė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokyklos tarybos atstovė;
Audra Noreikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
Žibutė Kazlauskienė, meninio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;
Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.
Įstaigos paramos skirstymo komisija
Pirmininkė - Astra Paldavičienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Ramutė Dirkstienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" ūkio reikalų tvarkytoja;
Auksė Gibaitė, lopšelio-darželio ,,Kregždutė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Sonata Jakutytė, lopšelio-darželio „Kregždutė" priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Diana Šetkienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" specialistė.
Interneto svetainę tvarko darbo grupė:
Darbo grupės vadovė - Liudmila Danielevičienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" direktorė.
Nariai:
Astra Paldavičienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Diana Šetkienė, lopšelio-darželio „Kregždutė" raštinės administratorė.