ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "KREGŽDUTĖ"
  Adresas: Butsargių g. 10, Klaipėda
Pašto kodas: LT-91252
Telefonas: (8 46) 31 47 53
Elektroninis paštas: kregzdute.ld@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190422625
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

     Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa, bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
    Lopšelyje-darželyje „Kregždutė" veikia 6 bendrosios paskirties grupės: 2 lopšelio grupės, 3 darželio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.
    Klaipėdos lopšelis-darželis „Kregždutė“ yra Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, neformaliojo (ikimokyklinio ugdymo) švietimo mokykla. Ugdomoji kalba – lietuvių, ugdymo forma – dieninė.

linija apat

Naujienos 

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD1-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO 2021 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. ŠV1-38 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2021 METAIS“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO 2021 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. ŠV1-38 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2021 METAIS“ PAKEITIMO

-----------------------------------------------------

Sprendimas dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ reorganizavimo

Biudžetinės įstaigos klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“, sąlygų aprašas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ NUOSTATAI

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

-----------------------------------------------------

    KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS SPRENDIMAS DĖL  SUTIKIMO  REORGANIZUOTI  BIUDŽETINĘ  ĮSTAIGĄ  KLAIPĖDOS  LOPŠELĮ-DARŽELĮ ,,KREGŽDUTĖ''

----------------------------------------------------

        BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“, SĄLYGŲ APRAŠAS

----------------------------------------------------

Dėl švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros mėnesiais 2021 metais

    Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.

    Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(2020-05-20 nutarimas Nr. 504), vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Įsakymas dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo

Dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo.

Dėl prašymų mokytis 2021–2022 mokslo metais registravimo pradžios.

Tinklo pertvarkos priemonių įgyvendinimo planas

2021–2025 metų tinklo pertvarkos bendrasis planas

INFORMACIJA DĖL KORONOVIRUSO

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  sprendimu 2020-11-27 Nr. AD1-1352, stabdoma Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė'' ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Boružėlių''  veikla nuo 2020 m. lakričio 23 d. iki lapkričio 29 d. (imtinai), nemokant minėtos grupės ugdytinių tėvams atlyginimo už maitinimo paslaugą minėtu laikotarpiu.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020-11-30 Nr. AD1-1364 ,,Boružėlių'' grupėje tęsiama privaloma izoliacija iki gruodžio 3 d. (imtinai).

Kaip elgtis jei įstaigos ugdytinis ar darbuotojas susirgo Covid-19

Dėl ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų medicininių pažymų

 

 

 

 

 

Online logo

72 lt

tevu linija