ltenderu

 

    SOCIALINIAI PARTNERIAI:

   Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis''

   Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Radastėlė''

   Klaipėdos lopšelis - darželis ,,Šaltinėlis''

   Sendvario progimnazija

   Kauno lopšelis-darželis ,,Saulutė''

   Klaipėdos etnokultūros centras

   Klaipėdos m. Savivaldybės viešosios bibliotekos ,,Pelėdžiuko'' filialas

   Klaipėdos valstybinė kolegija

   Klaipėdos gamtininkų centras ,,Minizoo''

   LDM Prano Domšaičio galerija

   Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia

   Klaipėdos pedagogų švietimo centras

   Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos  biuras

   Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba 

  

     

     

       -