ltenderu

PASIEKIMAI

2017 - 2018 mokslo metais dalyvauta:

 Tarptautiniuose renginiuose:

- projektas "Zipio draugai";

- projektas ,,Laiškas  mamai 2017''

- vaikų kūrybos iš smėlio fotografijų parodoje ,, Smėlio pasakojimai - 2017''

- projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą''

- konkursas ,,Mums patinka Žemėlapiai''

- projekte ,,Europos atliekų mažinimo savaitė' 2017''

- ,,Padovanokime šokį Žemei''

Respublikiniuose renginiuose:

- sveikos gyvensenos įpročių projekte "Sveikatiada";

- aplikosauginiame projekte "Mes rūšiuojame";

- veiksmo savaitė "Be patyčių";

- konkurse UAB Lrytas ,,Darželio spalvos'';

- UAB ,,Skinija'' organizuotame piešinių konkurse ,,Nupiešk savo svajonių kojinytes'';

- konkurse ,,Mano puodelis angelui sargui'',

- konkurse ,,Gaminu lėles'',

- konkurse ,,Ledinė sniego gelė'',

- plenere ,,Sniego karalystė - 2017''

- Offceday konkurse ,,Aplink pasaulį'',

- konkurse ,,Sparnuočių sugrįžtuvės'',

- kūrybinės raškos festivalyje ,,Vaidinimų kraitelė -17'',

- festivalyje ,,Giest lakštingalėlė - 2017'',

- atlikėjų konkurse ,,Tramtatulis'',

- PZU konkurse ,,Geriausias mano draugas'',

- konkurse ,,Geri darbai''

Miesto renginiuose:

- atšvaitų konkurse ,,Aš matomas'',

- edukacinėje pamokėlėje ,,Saugaus eismo pamokėlė'',

- edukacinė pamokėlėje ,,Ekologinio ugdymo pamokėlė'',

- edukacinėje pamokėlėje ,,Grock studijoje'',

- konkurse ,,Stop mikrobams'',

- akcijoje ,,Mes tavo vaikai'',

- parodoje ,,Sniego ir ledo paslaptys'',

- konkurse ,, 3D prakartėlės'',

- edukacinėje pamokėlėje ,,Trijų karalių palydos su Kaka Make'',

- konkurse ,,Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą'',

- parodoje ,,Šarmota tėviškėlė'',

- renginyje ,,Šimtaraštė juosta Klaipėda apjuosta'',

- renginyje ,,Mažais žingsneliais po Klaipėdą'',

- konkurse ,,Auginu ir augu pats. Linksmieji personažai'',

- projekte ,,Džiugina mus ne tik knyga, bet ir biblioteka'',

- renginyje ,,Papuoškime kiaušinį tautiškais ornamentais'',

- konkurse ,,Pats didžiausias pats gražiausias'',

- parodoje ,,Velykinių kiaušinių raštai'',

- konkurse ,,Keramikos pavasaris. Kosmologiniai ženklai'',

- festivalyje ,,Giest lakštingalėlis''

- sveikos gyvensenos renginys ,,Drąsus, stiprūs, vikrūs Verynėlyje''.

BENDRUOMENĖS TRADICIJOS

Įstaigos filosofija – kiekvienas žmogus yra jaučiantis ir kuriantis subjektas. Žmogus yra asmenybė, veikianti ir kurianti, su savo jausmais ir poreikiais. Jo niekada negalima paversti kitų savivalės subjektu. Kiekvienas žmogus yra kuriantis ir produktyvus, netgi jei aplinkos požiūriu jo kūriniai menkaverčiai.

Lopšelio-darželio ,,Kregždutė” darbuotojų kolektyvas ypač didelį dėmesį skiria žmogiškų vertybių ir tautinių tradicijų puoselėjimui. Tai atsispindi ugdymo planuose, kalendorinėse šventėse ir kasdieniniame gyvenime. Lopšelis-darželis pažymi įstaigos jubiliejinius gimtadienius, rudenį visa bendruomenė kviečiama rudens gėrybių parodą, Advento šventė''. Graži atsisveikinimo su eglute šventė, vaikų išleistuvės į mokyklą. Kiekvienais metais organizuojama tradicinė amatų savaitė, Užgavėnės, lopšelio-darželio kieme organizuojama linksma muzikos ir sporto fiesta, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, du kartus per metus visa bendruomenė kviečiama tvarkyti, gražinti įstaigos aplinką.