ltenderu

PASIEKIMAI

2019 - 2020 mokslo metais dalyvauta:

 Tarptautiniuose renginiuose:

- projektas "Zipio draugai";

- projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą''

- konkursas ,,Mums patinka Žemėlapiai''

- projekte ,,Europos atliekų mažinimo savaitė' 2020''

- ,,Padovanokime šokį Žemei''

- Tarptautinė taikos diena;

- Fotografijos konkurse ,,Trijų spalvų istorija'';

- akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija'';

- konkurse ,,Slavų šaltinis''

Respublikiniuose renginiuose:

- sveikos gyvensenos įpročių projekte "Sveikatiada";

- aplikosauginiame projekte "Mes rūšiuojame";

- veiksmo savaitė "Be patyčių";

- konkurse ,,Mano mažieji draugai'';

- nuotraukų parodoje ,,Rudens voratinklis'',

- projekte ,,Laukas kviečia'',

- sveikatos ugdymo konkurse ,,Judriausias darželis'',

- ,,Žaisliukai 100-mečio eglutei'',

- parodoje ,,Žiemos pasaka'',

- konkurse ,,Neš pelytė saldų miegą'',

- konkurse ,,Pavasaris ateina laukais ir miškais'',

- konkurse ,,Mano kojinytė gražiausia, mano kojinytė šilčiausia''

- UAB ,,Skinija'' organizuotame piešinių konkurse ,,Nupiešk savo svajonių kojinytes'';

- kūrybinės raškos festivalyje ,,Vaidinimų kraitelė -18'',

- projekte ,,Žalią pupą auginau'',

- festivalyje ,,Giest lakštingalėlė - 2019'',

- atlikėjų konkurse ,,Tramtatulis'',

- akcijoje ,,Baltijos kelias''

Miesto renginiuose:

- konkurse ,,Rudenėlis taką mina'',

- akcijoje ,,Papuoškime 100 kalėdinių eglučių miesto širdyje'',

- projekte ,,Noriu augti sveikas ir saugus'',

- edukaciniame užsiėmime ,,Tautiniai drabužiai'',

- edukaciniame užsiėmime ,,Mano draugas - laikrodukas'',

- edukaciniame užsiėmime ,,Metų karusėlė'',

- sveikatos konkurse ,,Judriausias darželis'',

- konkurse ,,Mano prakartėlė'',

- konkurse ,,Žiemužė snaigėm sninga'',

- parodoje ,,Mano piešinyje gyvena Lietuva. Kalėdinis sapnas'',

- projekte ,,Koks gražus mažytis mūsų kraštas'',

- konkurse ,,Koks gražus mažytis mūsų kraštas'',

- akcijoje ,,Papuoškime 100 kalėdinių eglučių miesto širdyje'',

- keramikos parodoje ,,Vaikystės spalvos'',

- konkurse ,,Ginti. Saugoti. Padėti'',

- edukaciniame užsiėmime ,,Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero ir kovarnio diena'',

- konkurse ,,Mano mamytė - pati gražiausia'',

- parodoje ,,Gyvoji keramika'',

BENDRUOMENĖS TRADICIJOS

Įstaigos filosofija – kiekvienas žmogus yra jaučiantis ir kuriantis subjektas. Žmogus yra asmenybė, veikianti ir kurianti, su savo jausmais ir poreikiais. Jo niekada negalima paversti kitų savivalės subjektu. Kiekvienas žmogus yra kuriantis ir produktyvus, netgi jei aplinkos požiūriu jo kūriniai menkaverčiai.

Lopšelio-darželio ,,Kregždutė” darbuotojų kolektyvas ypač didelį dėmesį skiria žmogiškų vertybių ir tautinių tradicijų puoselėjimui. Tai atsispindi ugdymo planuose, kalendorinėse šventėse ir kasdieniniame gyvenime. Lopšelis-darželis pažymi įstaigos jubiliejinius gimtadienius, rudenį visa bendruomenė kviečiama rudens gėrybių parodą, Advento šventė''. Graži atsisveikinimo su eglute šventė, vaikų išleistuvės į mokyklą. Kiekvienais metais organizuojama tradicinė amatų savaitė, Užgavėnės, lopšelio-darželio kieme organizuojama linksma muzikos ir sporto fiesta, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, du kartus per metus visa bendruomenė kviečiama tvarkyti, gražinti įstaigos aplinką.